I když je naše třída maličká, našlo se místo i pro lomenou čáru, křivou čáru a přímku, které jsme nalepili pomocí papírové pásky na zem. Postupem času se tu objevila i úsečka a body. Žáci v rámci různých úkolů mají přecházet po čárách a mezi sebou je rozlišovat.

Žáci si hledají na zemi body, které pojmenovávají velkými písmeny podle svých jmen a za pomoci lana tvoří úsečky s krajními body. Pak už je jednoduché říci, které body na úsečce leží a které ne.

A když jsme se začali učit o kruhu a kružnici, přibyly u nás ve třídě jen další prvky pro překážkovou dráhu. Protože jsme výhradně třída klučičí, každý pohyb je zde vítán, a navíc se ještě něco naučíme.

Zapsala: Mgr. Tereza Burešová