Společně s žáky VI. třídy jsme se vydali na daleký průzkum vesmírem. Naučili jsme se mnoho informací o Měsíci, Slunci i planetách.  Zrcátky jsme zkoušeli odrážet sluneční světlo, zkoušeli dělat měsíční krátery, také jsme nahlédli do vesmírné stanice, kde se všichni vznášejí. Povídali jsme si o dalekých hvězdách a souhvězdích, pokusili jsme se je i sestavit, a v nově otevřené bílé místnosti pak  prosvítit jedno souhvězdí po druhém. V hodinách pracovního vyučování si žáci vytvořili model sluneční soustavy.  Na závěr naší vesmírné odysey všechny čekala písemná práce, která dopadla výborně.

Zapsala: Mgr. Kateřina Ondrová