V pátek 15.3.2024 se děti, žáci i učitelé Základní školy Otrokovice, Komenského rozloučili se zimou, prostřednictvím dávné slovanské tradice, kterou bylo tzv. „Vynášení Moreny“. Figurínu Moreny, která je symbolem končící zimy a začínajícího jara, si žáci se svými pedagogy i letos sami vyrobili a nazdobili. V tento den byla za slunného počasí vynesena z budovy školy a za účasti všech žáků i pedagogů dopravena k řece Dřevnici, do níž byla po zapálení vhozena. Na rozloučenou zazpívali žáci plovoucí Moreně píseň „Přišlo jaro do vsi“ a za vytrvalého mávání ji z lávky pro chodce sledovali tak dlouho, dokud se jim neztratila z očí. Na zpáteční cestu do školy se pak všichni vydali s vírou, že letošní zima je už definitivně u konce a že se brzy dočkáme opravdového jara.

 

Zapsal: Mgr. L. Žižlavský