V úterý měla naše IX. třída projektový den zaměřený na měření délek. Hned v úvodu jsme si ujasnili jednotky délky a co se v kterých jednotkách měří – např. že tabuli nebo lavici měříme v metrech, a naopak mravence nebo semínka v milimetrech. V druhé části projektu jsme se seznamovali s různými druhy metrů – krejčovský nebo dřevěný metr, školní pravítka, posuvné měřítko nebo také digitální metr. Dozvěděli jsme se, která povolání musí při vykonávání své profese používat metr a musí umět vše správně změřit. Ve třetí části projektového dne jsme se věnovali praxi. Brali jsme si míru na šaty, měřili jsme délku chodidel na výrobu bot nebo jsme měřili délku naší školní chodby, výšku stropu apod. A na závěr jsme si všechny získané znalosti ještě jednou zopakovali pomocí robotické pomůcky – myšky. Projektový den utekl jako voda a my věříme, že si ho všichni užili!

 

Za IX. třídu zapsaly: Lucka, Lenka, Peťa