Jaro je v plném proudu a děti z přípravného stupně jej přivítaly jak se patří.

Přichází na řadu vítání jara. Symbolem jara je máječek, líto neboli lítečko. Máječek symbolizuje nový život, novou sílu a příchod jara. Mladý zelený stromek nebo narašené větvičky se ozdobí barevnými stuhami a se zpěvem se lidé s majáčkem vrací do vesnice. Zelená ratolest symbolizuje život a jaro. Po příchodu do vesnice následovala s majáčkem koleda po domech, kde se zpěvem a říkadly oznamovalo, že zima skončila. Lidé si přichystali si máječek a nazdobili jej krepovými kytičkami a mašličkami.

Děti si také nazdobily svůj máječek, se kterým chodily po škole a zpívaly písničku o vítání jara. Paní učitelky obdarovaly kytičkou a dětem rozdaly sladkost. Jaro jsme řádně přivolali a celou akci jsme si užili.

S jarem se také pojí Velikonoce. Při této příležitosti jsme si s dětmi vyrobili velikonoční výzdobu, zasadili jsme si osení a nabarvili vajíčka.

Zapsala: Bc. Markéta Lajdová